דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

he-il : Preview Images
השתמש בגלריית הדפים הראשיים כדי לאחסן דפים ראשיים. הדפים הראשיים בגלריה זו זמינים עבור אתר זה ועבור כל האתרים תחתיו.

סוג
  
  
  
  
גירסאות תואמות של ממשק משתמש
  
  
  
  
סוג תוכן משויךמסנן
ArticleBodyOnly.png
ArticleBodyOnly.png
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinbiniamin sindilevichאושר
ArticleLeft.png
ArticleLeft.png
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinbiniamin sindilevichאושר
ArticleLinks.png
ArticleLinks.png
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinbiniamin sindilevichאושר
ArticleRight.png
ArticleRight.png
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinbiniamin sindilevichאושר
BlankWebPartPage.png
BlankWebPartPage.png
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinbiniamin sindilevichאושר
DefaultMasterPage.png
DefaultMasterPage.png
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinbiniamin sindilevich4אושר
DefaultPageLayout.png
DefaultPageLayout.png
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinbiniamin sindilevich4אושר
RedirectPage.png
RedirectPage.png
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinbiniamin sindilevichאושר
WelcomeLinks.png
WelcomeLinks.png
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinbiniamin sindilevich4אושר
WelcomeSplash.png
WelcomeSplash.png
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinbiniamin sindilevichאושר
WelcomeTOC.png
WelcomeTOC.png
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinbiniamin sindilevichאושר