דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

גלריית דפים ראשיים : Preview Images
השתמש בגלריית הדפים הראשיים כדי לאחסן דפים ראשיים. הדפים הראשיים בגלריה זו זמינים עבור אתר זה ועבור כל האתרים תחתיו.

סוג
  
  
  
  
גירסאות תואמות של ממשק משתמש
  
  
  
  
סוג תוכן משויךמסנן
advancedsearch.gif
advancedsearch.gif
  
20/11/2014 15:39חשבון מערכתbiniamin sindilevich4אושר
advancedsearch.png
advancedsearch.png
  
20/11/2014 15:39חשבון מערכתbiniamin sindilevich4אושר
peoplesearchpage.gif
peoplesearchpage.gif
  
20/11/2014 15:39חשבון מערכתbiniamin sindilevich4אושר
peoplesearchpage.png
peoplesearchpage.png
  
20/11/2014 15:39חשבון מערכתbiniamin sindilevich4אושר
searchpage.gif
searchpage.gif
  
20/11/2014 15:39חשבון מערכתbiniamin sindilevich4אושר
searchpage.png
searchpage.png
  
20/11/2014 15:39חשבון מערכתbiniamin sindilevich4אושר
searchresults.gif
searchresults.gif
  
20/11/2014 15:39חשבון מערכתbiniamin sindilevich4אושר
searchresults.png
searchresults.png
  
20/11/2014 15:39חשבון מערכתbiniamin sindilevich4אושר
sitedir_layout.gif
sitedir_layout.gif
  
20/11/2014 15:39חשבון מערכתbiniamin sindilevich4אושר