דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

גלריית דפים ראשיים : he-il
השתמש בגלריית הדפים הראשיים כדי לאחסן דפים ראשיים. הדפים הראשיים בגלריה זו זמינים עבור אתר זה ועבור כל האתרים תחתיו.

סוג
  
  
  
  
גירסאות תואמות של ממשק משתמש
  
  
  
  
סוג תוכן משויךמסנן
תיקיה: Editing Menu
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושר
תיקיה: en-us
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושר
תיקיה: he-il
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושר
תיקיה: Preview Images
  
24/12/2014 13:12חשבון מערכתאושר
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
08/01/2020 07:46חשבון מערכתאושר
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
08/01/2020 07:46חשבון מערכתאושרדף פתיחה
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושרדף מאמר
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושרדף מאמר
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושרדף מאמר
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושרדף פתיחה
CatalogArticle.aspx
CatalogArticle.aspx
  
08/01/2020 07:47חשבון מערכתאושרשימוש חוזר בפריט קטלוג
CatalogWelcome.aspx
CatalogWelcome.aspx
  
08/01/2020 07:47חשבון מערכתאושרשימוש חוזר בפריט קטלוג
default.master
default.master
  
20/11/2014 15:38sergey rubin3אושר
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
20/11/2014 15:38חשבון מערכת4אושרכןדף פתיחה
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושרדף Wiki ארגוני
ErrorLayout.aspx
ErrorLayout.aspx
  
08/01/2020 07:47חשבון מערכתאושרError Page
HUJI.html
HUJI.html
  
02/05/2022 14:38biniamin sindilevichאושרלא
HUJI.master
HUJI.master
  
02/05/2022 14:38biniamin sindilevichאושרלא
HujiAboutDepartmentPageEn.aspx
HujiAboutDepartmentPageEn.aspx
  
25/12/2014 09:40חשבון מערכתאושר
HujiAboutDepartmentPageHe.aspx
HujiAboutDepartmentPageHe.aspx
  
25/12/2014 09:42חשבון מערכתאושר
HujiAcademicPositionsPageEn.aspx
HujiAcademicPositionsPageEn.aspx
  
25/12/2014 09:43חשבון מערכתאושר
HujiAcademicPositionsPageHe.aspx
HujiAcademicPositionsPageHe.aspx
  
25/12/2014 09:40חשבון מערכתאושר
HujiAdministrationsSearch.aspx
HujiAdministrationsSearch.aspx
  
25/12/2014 09:39חשבון מערכתאושר
HujiAllEventsPageEn.aspx
HujiAllEventsPageEn.aspx
  
25/12/2014 09:41חשבון מערכתאושר
HujiAllEventsPageHe.aspx
HujiAllEventsPageHe.aspx
  
25/12/2014 09:42חשבון מערכתאושר
HujiArticlePageEn.aspx
HujiArticlePageEn.aspx
  
25/12/2014 09:41חשבון מערכתאושר
HujiArticlePageHe.aspx
HujiArticlePageHe.aspx
  
25/12/2014 09:40חשבון מערכתאושר
HujiBasePageEn.aspx
HujiBasePageEn.aspx
  
25/12/2014 09:41חשבון מערכתאושר
HujiBasePageEnEmpty.aspx
HujiBasePageEnEmpty.aspx
  
25/12/2014 09:40חשבון מערכתאושר
HujiBasePageHe.aspx
HujiBasePageHe.aspx
  
25/12/2014 09:41חשבון מערכתאושר
1 - 30הבא