דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

דפים
ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה 'פרסום' כדי לאחסן דפים שנוצרים באתר זה.

  
  
  
  
  
  
  
account.aspx
  
06/06/2022 13:35Diego Kramer
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
default.aspx
  
30/12/2018 14:19sergey rubin
חשבון מערכתhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdAccountManage.aspx
  
20/09/2022 16:08biniamin sindilevich
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdPwdReset.aspx
  
24/05/2022 11:40biniamin sindilevich
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdPwdResetHe.aspx
  
06/07/2021 09:26biniamin sindilevich
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdPwdResetSuccess.aspx
  
30/12/2018 14:20sergey rubin
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdPwdResetSuccessHe.aspx
  
30/12/2018 14:20sergey rubin
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdStaffAccount.aspx
הוצא אל: biniamin sindilevichekmdStaffAccount.aspx
הוצא אל: biniamin sindilevich
  
30/12/2018 14:20sergey rubinbiniamin sindilevichdaniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdStudentAccount.aspx
  
03/11/2022 10:59Diego Kramer
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdStudentAccountHe.aspx
  
03/11/2022 11:01Diego Kramer
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdStudentAccountSuccess.aspx
  
30/12/2018 14:20sergey rubin
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
maintenance.aspx
  
30/12/2018 14:20sergey rubin
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
pwdChangeSuccess.aspx
  
30/12/2018 14:20sergey rubin
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
resetPassword.aspx
  
06/08/2020 11:25biniamin sindilevich
חשבון מערכתhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
resetSuccess.aspx
  
22/05/2019 11:23biniamin sindilevich
חשבון מערכתhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx