דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

Skip Navigation Linksדפים
ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה 'פרסום' כדי לאחסן דפים שנוצרים באתר זה.

  
  
  
  
  
  
  
account.aspx
  
30/12/2018 14:20sergey rubin
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
default.aspx
  
30/12/2018 14:19sergey rubin
חשבון מערכתhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdAccountManage.aspx
  
16/01/2019 13:06daniel kleshizky
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdPwdReset.aspx
  
08/07/2020 08:32sergey rubin
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdPwdResetHe.aspx
  
19/05/2020 13:41daniel kleshizky
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdPwdResetSuccess.aspx
  
30/12/2018 14:20sergey rubin
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdPwdResetSuccessHe.aspx
  
30/12/2018 14:20sergey rubin
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdStaffAccount.aspx
  
30/12/2018 14:20sergey rubin
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdStudentAccount.aspx
  
30/12/2019 08:53daniel kleshizky
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdStudentAccountHe.aspx
  
02/12/2019 10:08daniel kleshizky
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
ekmdStudentAccountSuccess.aspx
  
30/12/2018 14:20sergey rubin
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
maintenance.aspx
  
30/12/2018 14:20sergey rubin
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
pwdChangeSuccess.aspx
  
30/12/2018 14:20sergey rubin
daniel kleshizkyhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
resetPassword.aspx
  
06/08/2020 11:25biniamin sindilevich
חשבון מערכתhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
resetSuccess.aspx
  
22/05/2019 11:23biniamin sindilevich
חשבון מערכתhttps://portals.ekmd.huji.ac.il/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx