דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

גלריית דפים ראשיים
השתמש בגלריית הדפים הראשיים כדי לאחסן דפים ראשיים. הדפים הראשיים בגלריה זו זמינים עבור אתר זה ועבור כל האתרים תחתיו.

סוג
  
  
  
  
גירסאות תואמות של ממשק משתמש
  
  
  
  
סוג תוכן משויךמסנן
תיקיה: Editing Menu
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושר
תיקיה: en-us
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושר
תיקיה: he-il
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושר
תיקיה: Preview Images
  
24/12/2014 13:12חשבון מערכתאושר
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
08/01/2020 10:00חשבון מערכת15אושר
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
08/09/2015 12:19חשבון מערכת4אושרלאדף פתיחה
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושרדף מאמר
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושרדף מאמר
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושרדף מאמר
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושרדף פתיחה
default.master
default.master
  
20/11/2014 15:38sergey rubin3אושר
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
20/11/2014 15:38חשבון מערכת4אושרכןדף פתיחה
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
24/12/2014 13:12evgenia tchachkinאושרדף Wiki ארגוני
HujiAboutDepartmentPageEn.aspx
HujiAboutDepartmentPageEn.aspx
  
25/12/2014 09:40חשבון מערכתאושר
HujiAboutDepartmentPageHe.aspx
HujiAboutDepartmentPageHe.aspx
  
25/12/2014 09:42חשבון מערכתאושר
HujiAcademicPositionsPageEn.aspx
HujiAcademicPositionsPageEn.aspx
  
25/12/2014 09:43חשבון מערכתאושר
HujiAcademicPositionsPageHe.aspx
HujiAcademicPositionsPageHe.aspx
  
25/12/2014 09:40חשבון מערכתאושר
HujiAdministrationsSearch.aspx
HujiAdministrationsSearch.aspx
  
25/12/2014 09:39חשבון מערכתאושר
HujiAllEventsPageEn.aspx
HujiAllEventsPageEn.aspx
  
25/12/2014 09:41חשבון מערכתאושר
HujiAllEventsPageHe.aspx
HujiAllEventsPageHe.aspx
  
25/12/2014 09:42חשבון מערכתאושר
HujiArticlePageEn.aspx
HujiArticlePageEn.aspx
  
25/12/2014 09:41חשבון מערכתאושר
HujiArticlePageHe.aspx
HujiArticlePageHe.aspx
  
25/12/2014 09:40חשבון מערכתאושר
HujiBasePageEn.aspx
HujiBasePageEn.aspx
  
25/12/2014 09:41חשבון מערכתאושר
HujiBasePageEnEmpty.aspx
HujiBasePageEnEmpty.aspx
  
25/12/2014 09:40חשבון מערכתאושר
HujiBasePageHe.aspx
HujiBasePageHe.aspx
  
25/12/2014 09:41חשבון מערכתאושר
HujiBasePageHeEmpty.aspx
HujiBasePageHeEmpty.aspx
  
25/12/2014 09:41חשבון מערכתאושר
HujiClinicalDepartmentPageEn.aspx
HujiClinicalDepartmentPageEn.aspx
  
25/12/2014 09:41חשבון מערכתאושר
HujiClinicalDepartmentPageHe.aspx
HujiClinicalDepartmentPageHe.aspx
  
25/12/2014 09:39חשבון מערכתאושר
HujiCommitteePageEn.aspx
HujiCommitteePageEn.aspx
  
25/12/2014 09:42חשבון מערכתאושר
HujiCommitteePageHe.aspx
HujiCommitteePageHe.aspx
  
25/12/2014 09:42חשבון מערכתאושר